ONTWIKKELEN VAN MENSEN, DUURZAAM OMGAAN MET ONZE WERELD, NIEUWE VERBINDINGEN MAKEN. DAT IS SOURCE.

Kennisoverdracht en educatie

SOLidariedade is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de toekomst van kansarme jongeren in Brazilië. De projecten zijn gericht op onderwijs en worden uitgevoerd in de stad Alvorada in het zuiden van Brazilië. Het leven van de meeste mensen in Alvorada wordt gekenmerkt door werkloosheid, gebrek aan veilige huisvesting en sanitaire voorzieningen, mensen- en drugshandel, kinderarbeid en seksuele uitbuiting. Vooral het zeer slechte niveau van onderwijs zorgt ervoor dat jongeren weinig kans krijgen om hun leven te verbeteren. Dankzij onze donatie heeft SOLidariedade in 2015 wederom een basiscursus Microsoft Office 2013 kunnen aanbieden. Voor deze jongeren betekent deze computercursus een wereld van verschil; het levert hen een voorsprong op de arbeidsmarkt op in vergelijking met leeftijdgenoten.

Schoon drinkwater

Onze eindejaarsactie van 2015 stond volledig in het teken van schoon drinkwater voor iedereen. In samenwerking met Stichting Helder Water en de Tjommie Foundation realiseert Source in 2016 een drinkwaterput in Zuid-Afrika. Het halen van drinkwater, vele kilometers van huis, is nu dikwijls de taak van schoolgaande kinderen. Dit is een uitputtende opgave die ten koste gaat van hun ontwikkeling. Met de komst van een waterput krijgen 1000 inwoners van een township toegang tot schoon en vooral veilig drinkwater. In onze blog ‘omdat iedere druppel telt’ leest u alles over deze actie.

People

Wij hechten veel waarde aan diversiteit binnen onze organisatie en onder de kandidaten die wij leveren aan onze opdrachtgevers. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt horen daar wat ons betreft vanzelfsprekend bij. We opereren in een dynamische, internationale omgeving, die wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan culturen. Ook in de bemiddeling van professionals streven wij naar diversiteit. Leeftijd, religie en afkomst maakt voor ons geen verschil en we kijken goed of de bedrijfscultuur van onze opdrachtgever wel bij de geselecteerde professional past.

People

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke projecten. Zo zijn er samenwerkingsverbanden geweest met o.a. De Zonnebloem, hebben wij een bijdrage geleverd aan de campagne ‘Stop Pesten’, de campagne ‘Stop zinloos geweld’, hebben we jarenlang het G-team van de lokale voetbalclub gesponsord en steunen we momenteel stichting Solidaridad en een project voor drinkwatervoorziening in Afrika.

Planet

Om wet- en regelgeving op het gebied van milieuwetgeving na te komen hebben wij processen vastgelegd die voldoen aan de internationale ISO14001 norm. Wij werken conform ons milieubeleid, waarvan de belangrijkste aspecten zijn:

  • Verantwoord omgaan met energie, papier, brandstof en water;
  • Uitgebreid afval scheiden;
  • Bewust producten en diensten inkopen;
  • Continue zoeken naar verbeteringen van onze milieuprestaties;

Zo duurzaam mogelijk opereren, dat is ons doel. Daarom doen wij aan social return, recycling, duurzame mobiliteit en gebruiken we zo veel mogelijk duurzame producten.

Profit

Bij economische prestaties wordt al snel aan winst gedacht. Maar het gaat ons niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook over verbinding. Over langetermijnloyaliteit, over het herkennen en erkennen van de waarde van al onze stakeholders. Over transparant zijn en open zijn over onze verwachtingen en onze doelen en over solidairiteit en gedeeld ownership. Dat is wat wij van onszelf verwachten en wat anderen van Source mogen verwachten.