SOURCE STAAT VOOR HET FACILITEREN VAN EEN TRANSPARANT EN ZORGENVRIJ INHUURPROCES

Kernwaarden

Source staat voor het faciliteren van een transparant en zorgenvrij inhuurproces. De begrippen ‘transparant‘ en ‘zorgenvrij‘ staan centraal in alles wat wij doen en communiceren. Niet alleen naar de klanten toe, maar ook naar professionals, leveranciers en medewerkers. Begrippen als duidelijkheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, aandacht en snelheid typeren onze dienstverlening onze medewerkers.

Visie

In wat voor wereld werken we?

  • Een wereld waarin vraag en aanbod continu verandert
  • Een wereld waarin wet- & regelgeving continu wijzigt
  • Een wereld waarin transparantie centraal staat
  • Een wereld waarin we 24 uur per dag bereikbaar willen zijn
  • Een wereld waarin gemak centraal staat
  • Een wereld waarin flexibiliteit erg belangrijk is

De werkende wereld verandert continu. Verandering is de enige constante: dat geldt ook voor Source. Inspelen op die veranderingen is de enige mogelijkheid om bestaansrecht te hebben en te houden. Het continu monitoren van de wensen van onze opdrachtgevers en onze professionals is daarbij essentieel.

Missie

Source staat voor het realiseren van een transparant en zorgenvrij inhuurproces voor de werkende wereld.