ZO BIEDEN WIJ DE GARANTIE DAT WIJ ALLE ZAKEN OP ORDE HEBBEN

ISO

Source is ISO 14001 gecertificeerd

Source is ISO 14001-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat Source een milieumanagementsysteem heeft ingevoerd dat volledig voldoet aan een internationaal geldende norm. Source heeft hierop een milieubeleid vastgesteld om dit te onderstrepen.

Source is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Doordat we ISO 9001 als kwaliteitssysteem hebben geïmplementeerd bent u als klant, partner, leverancier of freelancer verzekerd van een continue kwaliteitsverbetering. Wilt u meer informatie over onze ISO 9001 certificering, neemt u dan contact met ons op.

Source werkt conform NEN 4400

NEN 4400 is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

ABU

Source is lid van de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Hierdoor zijn opdrachtgevers gegarandeerd van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Als ABU-lid worden wij regelmatig gescreend, zo blijft de kwaliteit continu gewaarborgd.

Wanneer je meer wil weten over ons beleid betreft kwaliteit, milieu en certificeringen kan je ons kwaliteits- en milieubeleid opvragen bij Quality@headfirst.nl.

ISO 27001

Source is ISO 27001 gecertificeerd

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid van bedrijfskritische (klant)informatie borgen.