NEN 4400

Source werkt conform NEN 4400

Source werkt conform NEN 4400. NEN 4400 is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

De identificatie van de onderneming
De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk