Dag VAR, welkom WDBA en modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA) ingetreden. Er wordt geen vrijwaring vooraf meer gegeven, zoals de VAR dat in het verleden deed. Per sector wordt er een modelovereenkomst ontworpen en vervolgens door de Belastingdienst goedgekeurd. Deze standaard overeenkomst is via de website van de Belastingdienst verkrijgbaar. Wanneer er exact gewerkt wordt volgens de overeenkomst ontstaat er geen fictieve dienstbetrekking tussen inlener en professional. Dit zegt nog altijd niets over het ondernemerschap van de professional, dit moet door middel van beheersmaatregelen worden geborgd. Doet u dat niet, dan heeft u tot vijf jaar na de werkzaamheden kans dat de Belastingdienst de professional alsnóg als medewerker beschouwt.

Doe nu de gratis inhuurcheck!

Voorkom verrassingen achteraf en huur risicovrij in! Met de checklist externe inhuur analyseert u welke risico's u loopt. Na het invullen ontvangt u direct een e-mail met een risicoanalyse én oplossingen.

U bent slechts 16 Ja/Nee-vragen verwijderd van uw gratis en vrijblijvende risicoanalyse.

Laat mij zien welke risico's ik loop

De WDBA en de modelovereenkomst voor ZZP'ers

Wat betekent de WDBA voor u als ZZP'er?

ZZP’ers dienen in principe steeds per nieuwe opdracht een nieuwe modelovereenkomst te tekenen. Er zijn modelovereenkomsten die gebruik maken van deelovereenkomsten. Wanneer u als ZZP’er bij dezelfde opdrachtgever een nieuwe opdracht aangaat, hoeft de modelovereenkomst niet opnieuw opgesteld te worden, een nieuwe deelovereenkomst die dan verwijst naar de modelovereenkomst is dan voldoende.


De WDBA: Wat moet u doen?

  1. Zorg dat u samen met uw opdrachtgever ófwel een modelovereenkomst van de Belastingdienst indient, óf een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst invult
  2. Omschrijf uw werkzaamheden die u verwacht uit te voeren zo uitgebreid en specifiek mogelijk
  3. Maak vooraf heldere afspraken over uw tarief, de duur van de opdracht en de resultaatsverplichting richting de opdrachtgever
  4. Controleer gedurende de looptijd van de opdracht samen met uw opdrachtgever regelmatig of de werkzaamheden in praktijk niet afwijken van de omschrijving zoals vooraf is opgesteld in de overeenkomst
  5. Zorg dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de door de Belastingdienst opgestelde criteria van ondernemerschap

8 vragen over de VAR en de modelovereenkomst

Onze Quality Manager Robert Wils vertelt je meer over de totstandkoming van de WDBA in zijn blog 8 vragen over de VAR en het alternatief: de WDBA

Lees meer

De WDBA en de modelovereenkomst voor inleners

Wat betekent de WDBA voor u als inlenende partij?

Wanneer er exact volgens de taakomschrijving in vooraf opgestelde modelovereenkomst wordt gewerkt, ontstaat er geen dienstverband. Als er van de vooraf omschreven werkzaamheden wordt afgeweken, loopt u het risico dat de zelfstandige professional wordt gekenmerkt als medewerker. U bent dan verplicht loonheffingen (loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW) te betalen en de professional kan aanspraak maken op o.a. vakantiegeld, vakantiedagen, loon bij ziekte en ontslagbescherming.

De WDBA: Wat moet u doen?

  1. Zorg dat u alle professionals die op zelfstandige basis bij u werken in kaart brengt
  2. Ga bij de Belastingdienst na of of er een modelovereenkomst is die aansluit op de werkzaamheden van de ZZP'er
  3. Ga na of de ZZP'er voldoet aan de voorwaarden voor een modelovereenkomst. Zo niet, dien dan een eigen overeenkomst ter goedkeuring in bij de Belastingdienst
  4. Controleer of de huidige afspraken met de professional overeenstemmen met de modelovereenkomst, pas aan waar nodig
  5. Overweeg alternatieven als werken volgens een modelovereenkomst niet mogelijk is: in dienst nemen, inhuren via een intermediair

Doe nu de gratis inhuurcheck!

Voorkom verrassingen achteraf en huur risicovrij in! Met de checklist externe inhuur analyseert u welke risico's u loopt. Na het invullen ontvangt u direct een e-mail met een risicoanalyse én oplossingen. Gratis en vrijblijvend.

Laat mij zien welke risico's ik loop

Heeft u vragen over uw specifieke situatie?

Onze kennis en ervaring delen we graag. Via onderstaand formulier horen we graag wat voor u nog onduidelijk is rondom de WDBA en modelovereenkomst. Wij geven u graag een persoonlijk advies.
Laat nu uw vraag en contactgegevens achter en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie!


Source geeft advies
Beschrijf hier uw situatie en het vraagstuk rondom de modelovereenkomst