Modelovereenkomst Source

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) ingetreden. Een vrijwaring vooraf, zoals de VAR dat in het verleden deed, is geen mogelijkheid meer.

De primaire modelovereenkomst tussen intermediair en professional die Source gebruikt, is de goedgekeurde modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib). Deze overeenkomst is vanaf heden voor iedereen te downloaden. Dit modelcontract is de eerste algemene overeenkomst gericht op economische afhankelijkheid. Wanneer er exact gewerkt wordt volgens het modelcontract ontstaat er geen fictieve dienstbetrekking tussen inlener en professional. Dit zegt nog altijd niets over het ondernemerschap van de professional, dit moet door middel van beheersmaatregelen worden geborgd. Gebeurt dat niet, dan loopt u tot vijf jaar na de werkzaamheden het risico dat de Belastingdienst de professional als nóg als medewerker beschouwt.

Download de Bovib modelovereenkomst

De goedgekeurde modelovereenkomst van de Bovib is hieronder te downloaden als .PDF bestand.

Download het modelcontract

Naast de goedgekeurde modelovereenkomst van de Bovib biedt Source ook een eigen goedgekeurde modelovereenkomst aan. Waar de overeenkomst van de Bovib zich voornamelijk focust op economische (on)afhankelijkheid en gezagsverhouding en persoonlijke arbeid zijn beschreven, is de overeenkomst van Source gespitst op de duur zoals in de branche gebruikelijk. Indien u zich niet kan vinden in het modelcontract van de Bovib, kunt u deze overeenkomst van Source overwegen.

Iedere situatie is specifiek. Niet zeker welke overeenkomst u moet gebruiken? Neem contact op met onze specialisten van contractbeheer. Zij kunnen u van het beste advies voorzien.

SourceSummit: Wet DBA. Wat kan er wél?

Het SourceSummit Wet DBA op 3 november j.l. was een groot succes. Met een zeer grote opkomst, interessante sprekers, veel duidelijkheid en inzichten en een gezellige netwerkborrel kunnen wij niets anders concluderen dat het SourceSummit geslaagd is. Was u verhinderd of wilt u alles nog eens rustig doornemen?

SourceSummit Wet DBA

Wat maakt dit modelcontract uniek?

Om duidelijkheid te scheppen in de chaos die de Wet DBA en modelcontracten met zich meebrengen, leggen wij u graag uit wat het verschil is tussen onze modelovereenkomst en overeenkomsten van andere partijen. Er zijn enkele goedgekeurde modelcontracten voor intermediair en ZZP'er in omloop. Waar andere modellen zich primair richten op de duur van de overeenkomst, richt deze modelovereenkomst zich juist op economische afhankelijkheid. Zodoende bevat deze overeenkomst geen risico's en kunnen wij een risicovrije flexibele schil garanderen.

De gevolgen van de Wet DBA voor professionals

Wat betekent de Wet DBA voor u als professional?

ZZP’ers dienen in principe steeds per nieuwe opdracht een nieuwe modelovereenkomst te tekenen. Er zijn modelovereenkomsten die gebruik maken van deelovereenkomsten. Wanneer u als ZZP’er bij dezelfde opdrachtgever een nieuwe opdracht aangaat, hoeft de modelovereenkomst niet opnieuw opgesteld te worden, een nieuwe deelovereenkomst die dan verwijst naar de modelovereenkomst is dan voldoende.

De Wet DBA: Wat kunt u zelf doen?

  1. Zorg dat u samen met uw opdrachtgever ófwel een modelovereenkomst bij de Belastingdienst indient, óf een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst invult
  2. Omschrijf uw werkzaamheden die u verwacht uit te voeren zo uitgebreid en specifiek mogelijk
  3. Maak vooraf heldere afspraken over uw tarief, de duur van de opdracht en de resultaatsverplichting richting de opdrachtgever
  4. Controleer gedurende de looptijd van de opdracht samen met uw opdrachtgever regelmatig of de werkzaamheden in praktijk niet afwijken van de omschrijving zoals vooraf is opgesteld in de overeenkomst
  5. Zorg dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de door de Belastingdienst opgestelde criteria van ondernemerschap

De gevolgen van de Wet DBA voor inleners

Wat betekent de Wet DBA voor u als inlenende partij?

Wanneer er exact volgens de taakomschrijving van de vooraf opgestelde modelovereenkomst wordt gewerkt, ontstaat er geen dienstverband. Als er van de vooraf omschreven werkzaamheden wordt afgeweken, loopt u het risico dat de zelfstandige professional wordt gekenmerkt als medewerker. U bent dan verplicht loonheffingen (loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZvW) te betalen en de professional kan aanspraak maken op o.a. vakantiegeld, vakantiedagen, loon bij ziekte en ontslagbescherming.

De Wet DBA: Wat kunt u zelf doen?

  1. Zorg dat u alle professionals die op zelfstandige basis bij u werken in kaart brengt
  2. Ga na of de ZZP'er voldoet aan de voorwaarden van de te gebruiken modelovereenkomst
  3. Controleer of de huidige afspraken met de professional overeenstemmen met het modelcontract, pas aan waar nodig
  4. Overweeg alternatieven als werken volgens een modelovereenkomst niet mogelijk is: in dienst nemen, inhuren via een intermediair

Download de Bovib modelovereenkomst

De goedgekeurde modelovereenkomst van de Bovib is hieronder te downloaden als .PDF bestand.

Download het modelcontract

Heeft u vragen over uw specifieke situatie?

Onze kennis en ervaring delen we graag. Via onderstaand formulier horen we graag wat voor u nog onduidelijk is rondom de Wet DBA en modelovereenkomst. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Laat nu uw vraag en contactgegevens achter en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie!

Source helpt u graag!
Beschrijf hier uw situatie en het vraagstuk rondom de Wet DBA