Wet DBA uitgesteld tot 2018

vrijdag 18 november 2016

"Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen" Eric Wiebes

Na de vele klachten en kritische vragen die zijn gesteld, heeft Staatssecretaris Wiebes eerder vandaag besloten om de Wet DBA in de ijskast te zetten tot in ieder geval 2018. De opschorting geeft het kabinet de tijd om opnieuw naar de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' te kijken. Deze criteria stammen nog uit het arbeidsovereenkomstrecht van 1907. Samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie wil hij - in overleg met onder andere sociale partners - onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere invulling kan worden gegeven. De beslissing van de Staatssecretaris is gefundeerd op het rapport van de Commissie Boot dat eveneens vandaag is uitgebracht. De Commissie was belast met het onderzoek naar de Wet DBA en heeft onderzoek verricht naar de juridische juistheid van het oordeel van de Belastingdienst en toetste de inhoud van de (model)overeenkomsten. Het oordeel van de Commissie luidt als volgt: De Wet DBA schiet zijn doel voorbij, de onduidelijkheid blijft. Er wordt door de Belastingdienst géén eenduidige maatstaf gehanteerd bij de beoordeling van de modelovereenkomsten.

Lees op onze speciale Wet DBA pagina waar u op moet letten

Wat betekent dit?

• De Wet DBA is niet afgeschaft en nog steeds van kracht.

• De transitieperiode die initieel tot 1 mei 2017 zou duren is verlengd tot voorlopig 1 januari 2018
• Er worden in principe geen repressieve maatregelen getroffen tot 1 januari 2018
Kwaadwillenden - zij die opzettelijk en bewust een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan - kunnen met ingang van 1 mei 2017 wél naheffingen en/of boetes verwachten

Wat nu?

Source is altijd tegen schijnondernemerschap geweest en zal dat altijd ook blijven. Wij stimuleren echte ondernemers om vooral te blijven ondernemen en bemoedigen opdrachtgevers om zelfstandigen te blijven inhuren.

Moet ik nu wel of niet gaan werken met de modelovereenkomst?

Source houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de actuele berichtgeving. Volg hier de actuele berichtgeving en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Lees op onze speciale Wet DBA pagina wat u nu moet doen.


Source helpt u graag!
Beschrijf hier uw situatie en het vraagstuk rondom de Wet DBA