6 vragen over het opschorten van de Wet DBA

Na alle kritiek heeft Staatssecretaris Wiebes besloten dat de ZZP Wet in zijn huidige vorm niet het doel bereikt dat vooraf beoogd was. Is dat goed nieuws? En wat betekent dat voor u? Source beantwoordt de belangrijkste vragen.

1. Waarom is de Wet DBA opgeschort?

Al vóór de invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016, ligt deze zwaar onder vuur. Het doel van de Wet DBA is het tegengaan van schijnzelfstandigheid, maar blijkt in de praktijk blijkt de Wet ZZP een nadelig effect te hebben op de inhuur van zelfstandigen. Er is te veel onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstverband. De mogelijkheid om modelovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen, heeft geleid tot een administratieve chaos bij De Belastingdienst. Grote opdrachtgevers kondigden daarom aan om helemaal geen ZZP'ers meer in te huren, uit angst voor hoge boetes en naheffingen. Daarnaast wordt de Wet Werk en Zekerheid als knellend ervaren, vooral door de nu geldende ketenbepaling in combinatie met de ZZP wetgeving.

Op 18 november zegden VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP het vertrouwen op in de wet DBA. Die middag kwam Staatssecretaris Wiebes met een brief waarin hij aangeeft de handhaving van de Wet op te schorten. Bijlage van de brief was het eindrapport van de Commissie Boot. In dit rapport word kritisch gesproken over de manier van beoordelen van de modelovereenkomsten en het bereiken van het beoogde doel: duidelijkheid creëren en daarmee schijnzelfstandigheid tegengaan.

"Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen"
- Eric Wiebes

2. Wat betekent de opschorting concreet voor professionals en opdrachtgevers?

De handhaving op de Wet DBA is opgeschort, de Wet is niet afgeschaft. Dat betekent dat deze nog steeds van kracht is, maar het transitiejaar wordt verlengd met 8 maanden. Handhaving van de ZZP Wet gebeurt enkel bij kwaadwillenden en daarmee worden opdrachtgevers én professionals bedoeld die hadden kunnen weten dat er sprake was van een vorm van loon, arbeid of gezag. Kort gezegd:

Als er bewust schijnzelfstandigheid ontstaat of in stand wordt gehouden voor financieel gewin, kan men boetes of naheffingen verwachten.

3. Wat gaat er tijdens de verlengde transitieperiode gebeuren?

De opschorting geeft het kabinet de tijd om opnieuw naar de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' te kijken. Samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie wil de Staatssecretaris- in overleg met onder andere sociale partners - onderzoeken hoe binnen de ZZP Wet aan deze criteria een concretere invulling kan worden gegeven. Daarnaast wordt er gezocht naar een mogelijkheid voor een uitzondering op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid.

4. Gaan we terug naar de VAR of blijven de modelovereenkomsten bestaan?

Sinds 1 mei 2016 kan er niet meer onder een VAR gewerkt worden. Naar verwachting wordt de VAR niet opnieuw ingevoerd, ook deze wetgeving kende beperkingen. De Commissie Boot zet in op doorontwikkeling van het systeem van modelovereenkomsten. Alle bepalingen van de Wet DBA blijven vooralsnog van kracht:

  • Is er overduidelijk géén sprake van loon, arbeid en/of gezag? Dan is een modelovereenkomst niet nodig volgens de Belastingdienst. Source raadt het gebruik van een overeenkomst wel aan.
  • Bestaat er twijfel? Het advies van De Belastingdienst is om één van de standaard modelovereenkomsten van de website te gebruiken. Deze zijn goedgekeurd en bieden voorlopig de meeste zekerheid. Volstaat een standaard overeenkomst niet? Dan kan er nog steeds een eigen overeenkomst ingediend worden. De Belastingdienst gaat vooralsnog gewoon door met beoordelen zoals eerder ook het geval was.
  • Is het aannemelijk dat er sprake is van loon, arbeid en/of gezag? Zoek dan naar een andere manier om de samenwerking vorm te geven.

5. Kan ik ook via een andere constructie te werk gaan?

Ja, dat kan. Verschillende mogelijkheden passeren de revue, elk met hun eigen voor- en nadelen:

Uniforce / DUBV

De gedachte achter Uniforce is dat de opdrachtovereenkomst door de BV aangegaan wordt, en de ZZP'er in de DUBV als directeur werkzaam is op basis van een dienstbetrekking.

+ zekerheid voor opdrachtgever dat er geen loonbelasting en premies ingehouden worden

- minder fiscaal voordeel voor de ZZP'e, (o.a. starters- en zelfstandingenaftrek)

Beschikking Geen Verzekeringsplicht

De ondernemerstoets wordt voorgelegd aan De Belastingdienst. Zij bekijken en beoordelen per functie of er sprake is van een dienstverband of ondernemerschap.

+ De beschikking biedt zekerheid en kan gelden voor een groep professionals met gelijke functie.

- procedure duurt lang, is vatbaar voor bezwaar. Risico op afwijking van de beschikking bij een groep op één beschikking.

Payroll / Uitzenden

De juridisch-administratieve werkzaamheden zoals o.a. salarisadministratie en de afdracht van sociale premies (en daarmee de risico's) liggen bij de Payroller.

+ Werken op Payroll basis biedt absolute zekerheid en een sociaal vangnet voor de ZZP'er.

- de professional verliest zijn zelfstandige status en daarmee de bijbehorende fiscale voordelen.

6. Wat adviseert Source in deze situatie?

Source is altijd tegen elke vorm van uitbuiting van zelfstandigen geweest en zal dat altijd ook blijven.
Wij stimuleren echte ondernemers om vooral te blijven ondernemen en bemoedigen opdrachtgevers om zelfstandigen te blijven inhuren, met gebruik van gezond verstand. De brief van de Staatssecretaris heeft weinig verandering teweeg gebracht, behalve het opschorten van de handhaving. Het is afwachten wat er met de aanbevelingen van de Commissie Boot gaat gebeuren. Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen op de voet en gaan we verder op de ingeslagen weg.

Wat u moet weten over de Wet DBA

Source is als initiatiefnemer en lid van de Bovib goed op de hoogte van wetswijzigingen en maatregelen rondom de WDBA. Onze kennis en ervaring delen we graag. Via onderstaand formulier horen we graag wat voor u nog
onduidelijk is rondom de WDBA en modelovereekomst. Wij geven u graag een persoonlijk advies.
Laat nu uw vraag en contactgegevens achter en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie!

Source helpt u graag!
Beschrijf hier uw situatie en het vraagstuk rondom de Wet DBA

Add Your Comment

Comments powered by LudwigDisqus for ModX